hallitus

Ynnän hallitus

Ynnän hallitus valitaan syyskokouksessa suorilla vaaleilla. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja valitaan kokouksessa, ja loput 3-10 kokouksessa valittua hallituslaista valitsevat toimenkuvansa keskenään vuoden alun järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen toimikausi kestää yhden kalenterivuoden ajan, ja ehdolle hallitukseen voi asettua kuka tahansa Ynnän varsinainen jäsen.

Hallituksen tehtävä on johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan, järjestää tapahtumia jäsenistölle ja valvoa opiskelijoiden etuuksia. Hallituksen jäsenten yleisluontoiset tehtäväkuvaukset on esitelty alla.

Hallitukseen voi ottaa yhteyttä kaikenlaisissa tilanteissa, ja hallitukselle voi ehdottaa toimintaa järjestettäväksi jos mielessäsi on jokin tilaisuus tai tapahtuma.

Koko hallituksen saa kiinni sähköpostiosoitteesta ynna-hallitus@lists.jyu.fi

Hallituksen jäsenet 2017

Puheenjohtaja

Jasmin Kilpeläinen

Jasmin Kilpeläinen
puheenjohtaja@ynna.fi

Hallituksen puheenjohtaja johtaa yhdistystä ja sen hallitusta. Puheenjohtaja edustaa yhdistystä ja hoitaa suhteita yhdistyksestä ulospäin.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja valvoo taloutta, valmistelee ja kutsuu koolle hallituksen kokoukset, vastaa asiakirjojen ajantasaisuudesta ja säilytyksestä, hoitaa edunvalvontaa sekä tekee yhteistyötä muiden ainejärjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Varapuheenjohtaja

Aleksi Kivelä

Aleksi Kivelä
varapuheenjohtaja@ynna.fi

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan ”oikea käsi”. Hän toimii puheenjohtajana, kun varsinainen hallituksen puheenjohtaja on estynyt. Varapuheenjohtaja on ajan tasalla yhdistyksen asioissa ja hän edustaa yhdistystä yhdessä puheenjohtajan kanssa. Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu avustaa puheenjohtajaa hänelle kuuluvissa tehtävissä.

Varapuheenjohtaja on päävastuussa yhdistyksen korkea- ja sosiaalipoliittisesta toiminnasta sekä kehitysyhteistyöstä ja ympäristöstä. Varapuheenjohtaja johtaa kyseisten alueiden toimintaa ja toimii vaikuttajana yhdessä sektorien vastaavien ja puheenjohtajan kanssa.

Sihteeri

Jyri Eerola

Jyri Eerola
sihteeri@ynna.fi

Sihteerin tehtävänä on valmistella kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa ja pitää yhdistyksen paperit järjestyksessä. Hän kirjaa ylös kokouskutsut, esityslistat, pöytäkirjat, toimintakertomus- ja toimintasuunnitelmaluonnokset sekä hoitaa muut puheenjohtajan tai hallituksen antamat tehtävät. Sihteeri antaa viranomaisille tarvittavat tiedot ja ilmoitukset.

Kokoustilanteissa sihteeri toimii puheenjohtajan apuna eli kirjaa ylös puheenvuoropyynnöt, auttaa äänestysjärjestyksen laatimisessa ja kirjaa ylös kokouksen kulkua.

Rahastonhoitaja

Miikael Saksman

Miikael Saksman
rahastonhoitaja@ynna.fi

Rahastonhoitaja valvoo ja hoitaa yhdistyksen rahaliikennettä ja huolehtii kirjapidosta.

Rahastonhoitaja laatii yhdessä puheenjohtajan kanssa talousarvioehdotukset ja valvoo hyväksytyn talousarvion toteutumista. Hän huolehtii tilinpäätöksen valmistumisesta, sen esittelystä hallitukselle allekirjoitettavaksi sekä tilintarkastajien lausunnon saamisesta.

Yhdistyksen kokouksissa rahastonhoitaja esittelee kokoukselle sekä talousarvioehdotuksen että tilinpäätöksen.

Muut hallitusvirat

Kolmiovastaava

Juho Siitari

Juho Siitari
juho@ynna.fi

Kolmiovastaava toimii 3mioiden yhteyshenkilönä ja yhtenä järjestäjänä. Lisäksi hän toimii tapahtumatiimin vastuullisena henkilönä ja koordinoi Ynnän tapahtumien järjestämistä ja tapahtumatiimin työnjakoa.

Yritysvastaavat

Markus Kulmala

Markus Kulmala
yritysvastaava@ynna.fi

Joonas Koponen

Joonas Koponen
yritysvastaava@ynna.fi

Yritysvastaavan vastuulla on yritysyhteistyösopimusten hankkiminen, sopimusten laatiminen ja yhteydenpito yhteistyökumppaneihin. Syksyisin yritysvastaavien vastuulla on haalarien hankkiminen uusille opiskelijoille. Myöskin mahdollisten yritysvierailujen järjestäminen on yritysvastaavien vastuulla.

Tapahtumavastaavat

Noora Rautio

Noora Rautio
tapahtumavastaava@ynna.fi

Laura Huhta

Laura Huhta
tapahtumavastaava@ynna.fi

Tapahtumavastaavan tehtäviin kuuluu tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen. Ennakkovalmisteluihin voi kuulua mm. tapahtumapaikan varaaminen, tarjoilujen hankkiminen ja tiedottaminen tapahtumasta.

Liikuntavastaava

Olli Saarinen

Olli Saarinen
liikuntavastaava@ynna.fi

Liikuntavastaavan tehtävä Ynnän hallituksessa on liikuntatapahtumien järjestäminen sekä liikuntavuorojen ylläpito. Erilaisten puulaakien, turnausten ja kiipeilyiltojen järjestäminen kuuluu liikuntavastaavan tehtäviin.

SOME- ja fuksivastaava

Niko Kankkonen

Niko Kankkonen
fuksivastaava@ynna.fi

Fuksivastaavan vastuulla on yhteydenpito tutoreihin ja Ynnästä tiedottaminen uusille opiskelijoille. Fuksiaisten järjestäminen kuuluu fuksivastaavan tehtäviin yhdessä tapahtumavastaavien kanssa.

Fuksivastaava auttaa tapahtumavastaavia hommissaan niin paljon kun vain ehtii.

Webmaster

Jyri Eerola

Jyri Eerola
webmaster@ynna.fi

Webmasterin toimenkuvaan kuuluu nettisivujen ylläpito ja päivitys.

Tiedottaja & Kulttuurivastaava

Veli-Pekka Uusluoto

Veli-Pekka Uusluoto
tiedottaja@ynna.fi
kulttuuri@ynna.fi

Tiedottajan vastuulla Ynnässä on sähköpostilistojen ylläpito ja moderoiminen, tiedotteiden kirjoittaminen sekä esitteiden ja haalarimerkkien hankinta.

Kulttuurivastaavan tehtävänä on järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia sekä tiedottaa Ynnän jäseniä Jyväskylän ja lähialueiden kulttuuritoiminnasta. Kulttuurivastaava pyrkii lisäämään ynnäläisten kiinnostusta kulttuuritoimintaan.

KOPO- ja SOPO-vastaavat

Matematiikka

Veli-Pekka Uusluoto

Veli-Pekka Uusluoto
kopo-vastaava@ynna.fi

Fysiikka

Timo Karla
kopo-vastaava@ynna.fi

Korkeakoulupoliittisen vastaavan eli KOPO-vastaavan tehtäviin kuuluu yhteydenpito laitoksiin, tiedekuntaan ja tiedekuntaneuvostoihin. KOPO-vastaava vastaa opintoihin liittyvistä asioista, opiskeluolosuhteiden kehittämisestä ja opiskeluasioiden tiedottamisesta jäsenistölle.

SoPo- eli sosiaalipoliittinen vastaava toimii erityisesti asumiseen, terveyteen, toimeentuloon ja tasa-arvoon liittyviin sosiaalipoliittisiin sekä opiskelijan arkeen liittyviin kysymyksiin keskittyen.

Ympäristövastaava

Laura Huhta

Laura Huhta
ymparistovastaava@ynna.fi

Ympäristövastaavan tehtävänä on huolehtia siitä, että Ynnän toiminnassa otetaan myös ympäristönäkökulmat huomioon. Ympäristövastaava pyrkii lisäämään ynnäläisten kiinnostusta ympäristöasioita kohtaan ja kehittämään Ynnän toimintaa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Saunamaisteri

Tuomo Huttu

Tuomo Huttu
sauna@ynna.fi

Saunamaisteri vastaa Ynnän perävaunusaunan ylläpidon ja vuokrauksen organisoinnista. Saunamaisterilla on oikea käsi. Oikeakäsi avustaa saunamaisteria mm. saunan ylläpidossa.