Matematiikan tenttiarkisto

Ynnä on ylläpitänyt matematiikan vanhojen tenttien arkistoa toimistollaan perinteisissä kansioissa. Nyt kaikki tentit on skannattu sähköiseen muotoon ja paperiarkistosta luovutaan. Jatkossa siis kaikki tentit arkistoidaan sähköisesti.

Tentit löytyvät tätä nykyä Kopasta. Jotta kansio toimii, täytyy opiskelijan ilmoittautua oikealle kurssille Korpissa. Alle on kerätty ohjeet vaihe vaiheelta.

Näin käytät Ynnän matematiikan tenttiarkistoa: