Opintoasiat

Ynnä vaikuttaa opiskeluasioihin usealla eri tasolla: ylläpitämällä laatuvastaavien virkaa, pitämällä yhteyttä laitoksiin ja tiedekuntaan, ja suosittelemalla opiskelijoita tiedekuntaneuvostoihin. Ynnän hallituslaiset ja aktiivit käyvät lisäksi JYY:n valiokuntien kokouksissa, ja keskustelevat siellä opintoasioihin sekä vapaa-aikaan ja yliopistoasioihin liittyvistä asioista, ja siten tekevät aloitteita JYY:n toteutettavaksi. Myöskin yhteydenpito JYY:n hallitukseen sekä edustajistoon kuuluvat Ynnän vastuulle. Tässä osiossa on esitelty yllämainitut Ynnän vaikutuskanavat opintoasioihin.

Virallisten vaikutuskanavien lisäksi Ynnän kautta saat apua opiskeluun myös mm. vertaistuen kautta, ja Ynnän toimistolta tenttikansioiden avulla. Ynnän opiskelijatilaan MaD242 on kerätty matematiikan kurssien vanhoja tenttejä, joita laskemalla voit valmistautua tuleviin tentteihin paremmin. Fysiikan laitoksen tentit löytyvät fysiikan laitokselta huoneen FL238 eteisestä. Huhun mukaan Ynnän toimistolta saattaa tosin löytyä myös apua fysiikan laboratoriotöihin.

Joidenkin matematiikan kurssien luentomonisteita on saatavilla sähköisessä muodossa matematiikan laitoksen nettisivuilta tästä

Yleishyödyllisiä linkkejä

Fysiikka

Matematiikka

Tietotekniikka