28.04.2021    
19:00 - 22:00

In English below

 

Wabu lähestyy ja niin myös wabuapprot!

 

Keskiviikkona 28.4. kello 19  järjestämme Etäwabuapprot Ynnän Discordissa. Paikalla teitä odottaa kahdeksan hauskaa rastia hauskoilla nimillä. Vaihtoehtoja suorittaa rasteja on monia! Voitte osallistua porukalla (max 5 henkilöä) tai yksin. Näiden vaihtoehtojen lisäksi voitte kokoontua johonkin (esim. jonkun kämpille) tai osallistua porukalla etänä. Suorittamalla kaikki rastit voi voittaa vapaavalintaisen Ynnän haalarimerkkin tai Ynnän kauniin tölkkisukkan;)

Mutta miten osallistuminen onnistuu?

Saavu Discordin kanavalle nimeltään ”Lounaspuisto” ja sieltä seikkailusi alkaa. Siellä teitä ohjataan eteenpäin.

 

Entä jos rastit ei houkuttele?

On ratkasu siihenkin! Tule joka tapauksessa paikalle ja kiertele rasteja. Rastinpitäjät tykkäävät seurasta ja mielellään oluen kanssasi juovat (taikka jotain muuta)! :)

 

TL;DR

MITÄ? Etäwabuapprot!
MISSÄ? Ynnän Discordissa, linkki https://discord.gg/g3Hhykj
MILLOIN? keskiviikkona 28.4. kello 19:00
MITÄ PÄÄLLE? Etänä saa pukeutua miten haluaa, mutta nyt ois mahis laittaa haalarit;)
MIKSI? Koska ikävä Approja :(

==============================================================

In English

 

Wabu is around the conner and so is wabuapprot!

On Wednesday 28.4. at 7 pm we organize Remote Wabuppro in Ynnä’s Discord. There are eight fun checkpoints with funny names waiting for you. There are many options for completing checkpoints! You can participate with a group (max 5 people) or alone. In addition to these options, you can gather somewhere (e.g. in someone’s house) or participate in a group remotely. By completing all the tasks you can win Ynnä’s overall badge of your choice or beautiful beer sock ;)

But how can one participate?

Arrive at the Discord channel called ”Lounaspuisto” and that’s where your adventure begins. There you will be guided forward.

 

But what if tasks don’t interest me?

There is a solution to that too! In any case, come and explore checkpoints. The organizers like the company and will be happy to drink beer with you (or something else)! :)

 

TL;DR

WHAT? Remote Wabuppro
WHERE? Ynnä’s Discord, link https://discord.gg/g3Hhykj
WHEN? Wednesday 28.4. at 7 pm
WHAT TO WEAR? You can wear anything in remote events, for example overall ;)
WHY? Don’t you miss Appro…?