14.09.2023    
19:00 - 23:00

Bookings

Bookings closed

Syksy on tullut ja uudet opiskelijat ovat saapuneet Jyväskylän yliopistolle läheltä ja kaukaa, kaikista ilmansuunnista sekä Suomen ulkopuolelta. Olit sitten suuresta kaupungista tai pienestä kylästä keskeltä ei mitään, on aika miettiä mistä juuri sinun kotiseutusi voisi olla tunnettu ja tulla ylpeästi esittelemään kotipaikkaasi Linkin ja Ynnän yhteisille fuksisitseille! 

Tänä vuonna fuksisitsit järjestetään Sepänkeskuksessa (keskustasta alle vartin kävelymatkan päässä) torstaina 14.9. klo 19 alkaen. Sitsien teemana on kotiseutu eli pukeudu esimerkiksi oman paikkakuntasi nähtävyydeksi tai siihen mistä paikkakunta on tunnetuin. Huom. sitsit ovat OPM(=oma pullo mukaan) sitsit, joten ota lisäksi mieleistä juotavaa mukaan. Sitsit alkavat klo 19, joten ole paikalla sopivan ajoissa että kerkeät löytää istumapaikkasi! Ovet aukeavat klo 18.30. 

SITSEISTÄ:
Sitsit on akateeminen pöytäjuhla, jonka aikana lauletaan, syödään, juodaan ja pidetään kasuaaleja puheita. Fuksisitsit ovat hyvä paikka opetella sitsaamisen säännöt, sillä niitä harjoitellaan ja kerrataan yhdessä sitsien aikana. Sitseillä lauletaan laulukirjasta ja Ynnällä ja Linkillä laulukirja on STYROL ja sen voi ostaa sitseille lipunoston yhteydessä tai hallituslaiselta, muutamia kappaleita voi myös lainata paikan päältä. Ennen sitsejä on kuitenkin hyvä tietää, että myöhästymistä ja teemaan kuuluvan asun puutetta paheksutaan! Lisätietoa sitseistä.

LIPUT:
Lippu maksaa 9€, ja lippu sisältää sitsipaikan lisäksi kaksi shottia (holillinen tai holiton) sekä valitsemasi puolikkaan pizzan. Pizzoista lähetetään erillinen FORMS kysely sähköpostilla. Lipunmyynti loppuu maanantaina 11.9. klo 12 ja sen täytyy olla maksettuna 11.9. klo 23:59 mennessä

OHJEET LIPUN OSTAMISEEN:
1. Kun ostat lippua valitse oikea ainejärjestö ja aloitusvuosi (fukseille ja vanhuksille omansa).
2. Jos haluat haluat holittomat sitsit valitse lisäksi ”holiton-lippu”.
3. Jos haluat ostaa STYROL-laulukirjan valitse ”STOROL” (+10€), niin toimitamme laulukirjan paikallesi sitseillä.

Fuksisitsien lipunmyynti alkaa perjantaina 1.9. klo 12 tältä sivulta. Kertaakaan eivät syksyn ensimmäiset sitsit ole jääneet tyhjiksi, joten hanki lippusi nopeasti! Fukseille on varattu erikseen paikkoja, mutta nekin ovat hyvin haviteltuja!

PERUUTUKSET/ONGELMATAPAUKSET: tapahtuma@ynna.fi.

YHDENVERTAISUUSVASTAAVAT:
Ynnän: Valtteri Hiltunen (valthil99@gmail.com ) 
Linkin:  Oskari Lahtinen (oskari.lahtinen@linkkijkl.fi)

TL;DR

MITÄ? Ynnän ja Linkin fuksisitsit
MISSÄ? Sepänkeskus (Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä)
MILLOIN? torstaina 14.9. klo 19 
MITÄ MUKAAN? STYROL, teema mukainen pukeutuminen ja omat juomat
MITÄ MAKSAA? 9€ (sis. pääsyn sitseille, kaksi shottia ja puolikkaan pizzan) (+10€  STYROL)
MIKSI? Koska et halua missata omia fuksisitsejäsi

======================================================================================

In English

Autumn has come and new students have arrived at the University of Jyväskylä from near and far, from all directions and from outside Finland. Whether you’re from a big city or a small village in the middle of nowhere, it’s time to think about what your hometown could be known for and come proudly show off your hometown to Link’s and Ynnn’s joint freshman chefs!

This year, freshman sitsit will be held at Sepänkeskus (a 15-minute walk from the centre) on Thursday 14 September from 19.00. The theme of the sitsit is your local area, i.e. dress as a sight for your locality or for what your locality is most famous for. The sitsfest are bring your own bottle, so take some drinks with you. The sitsit starts at 19.00, so be there in time to find your seat! Doors open at 18.30.

ABOUT SITSFEST:
Sitsit is an academic table party during which one sings, eats, drinks and gives casual speeches. Freshman sitsits are a great place to learn the rules of sitsiting, as they are practiced and repeated together during sitsit. Sitsit is sung from the songbook and Ynnä and Link have the songbook STYROL and it can be bought for sitsit, a few songs can also be borrowed. However, before the sitsit, it is good to know that being late and lacking the costume that is part of the theme is frowned upon! More information about sitsit.

TICKETS:
The ticket costs 9€, and the ticket includes two shots (hol or holiton) in addition to the sitsit seat, as well as a half pizza of your choice. We send a survey via email later, where you can choose your pizza.

INSTRUCTIONS FOR BUYING THE TICKET:
1. When buying a ticket, choose the right subject organization and starting year (for freshmen and elderly     people their own).
2. If you want reckless sitsit, select the additional ”holiton ticket”.
3. If you want to buy a STYROL songbook choose ”STOROL” (+10€), then we will deliver the songbook to your place with sitsit.

Ticket sales for freshman sitsis will start on Friday 1 September at 12.00 on this page. Not once have the first sitsitfest of the autumn been left empty, so get your tickets quickly! There are separate seats reserved for fresher, but they are also very sought after!

EQUALITY REPSENTATIVES:
Ynnä: Valtteri Hiltunen (valthil99@gmail.com ) 
Linkki: Oskari Lahtinen (oskari.lahtinen@linkkijkl.fi)

TL;DR

WHAT? Ynnä’s and Linkki’s Freshmher sitsfest
WHERE? Sepänkeskus (Kyllikinkatu 1)
WHEN? on Thursday 14.9.  starting at 19.00
WHAT TO TAKE WITH YOU? STYROL -songbook and an outfit and your own drinks
WHAT IT COSTS? 9€ (+ 10€ STYROL)
WHY? Because you want to experience your Freshmen Sitsfest

Ilmoittautuminen on suljettu. // Booking is closed