31.08.2020    
14:15 - 16:30

Aika: 31.8. klo 14.15
Paikka: Ynnän Discord

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Sihteerin valinta
 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Jäsenet
 7. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
 8. Sektorien kuulumiset
 9. Fuksit
 10. Haalarit
 11. Tapahtumat
  1. Varaslähtöpiknik
  2. Fuksikaraoke
  3. Fuksivisa
  4. Fuksisauna
  5. Haalarimerkinompeluspurtit
  6. Syyskuun karaoke
  7. Puistolaulajaispiknik
  8. Syyskauden avajaiset
  9. Sivuaineinfo
  10. Baarikierros
  11. Pesisturnaus
  12. Armatuuri ry:n excursio
  13. Fuksisitsit
  14. Fuksiaiset
  15. Muut
 12. Liikunta
 13. Toimikunnat
  1. Vujutoimikunta
 14. Sopoasiat
 15. Kopoasiat
 16. KV-asiat
 17. Yrityssuhteet
 18. Edustukset
 19. Sauna
 20. Budjetoinnit
 21. Hankinnat
 22. META
 23. Seuraava kokous
 24. Kokouksen päättäminen