07.01.2019    
16:15 - 20:00

Aika: 07.01. klo 16:15
Paikka: Ag D255.1.

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Sihteerin valinta
 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Tämän pöytäkirjan tarkastajien valinta
 7. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
 8. Jäsenet
 9. Hallitustoiminta
  1. Työjärjestys
  2. Kokouskäytänteet
  3. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen
  4. Kulkuoikeudet
  5. Nimenkirjoitusoikeuksien ilmoittaminen PRH:lle
  6. Hallituskuvat
 10. Hallitusvirat
 11. Toimihenkilövirat
  1. Toimihenkilövirat
  2. Muut toimihenkilöt
 12. Fuksit
 13. Hallituksen koulutus
 14. Yhteistyökuviot ja edustukset
  1. Radikaalin 50v. vujut
  2. Linkki ry:n 13v. vujut
  3. Muut
 15. Tapahtumat
  1. 3miot
  2. Paremmat pikkujoulut / vujut
  3. Sitsit feat. Stimulus & Fokus
  4. Fuksisauna
  5. JM-kyykkä
  6. Kevään tulevat tapahtumat
  7. Muut
 16. Sopo- ja Koposysteemit
 17. Liikunta
  1. Liikuntavuoro
  2. Muut
 18. Sauna
 19. Budejtoinnit
  1. Muut
 20. Hankinnat
  1. Muut
 21. META
 22. Seuraava kokous
 23. Kokouksen päättäminen