08.01.2018    
18:00 - 21:00

Where

Mattilanniemi/MaD 242
Ahlmanninkatu 2, Jyväskylä

MaD242 klo 18.00

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Sihteerin valinta
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset)
7. Uudet jäsenet

8. Hallitustoiminta
a. Työjärjestys
b. Kokouskäytänteet
c. Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen
d. Kulkuoikeudet
e. Nimenkirjoitusoikeuksien ilmoittaminen PRH:lle
f. Hallituskuvat

9. Hallitusvirat

10. Toimihenkilövirat
a. Loimun opiskelijat – Jyväskylä -, JANO-, MAOL-, TITOL-, TEK-yhdyshenkilöt, SFMO-, laatu- ja muut vastaavat
b.Muut toimihenkilöt

11. Hallituksen koulutus

12. Yhteistyökuviot ja edustukset
a. Mroom
b. Universum
c. Muut

13. Tapahtumat
a. 3miot
b. ATS YG
c. Paremmat pikkujoulut + vujujuttu
d. Poikkitieteelliset Kevätkauden Avajaiset
e. Baarikierros
f. Toogaviinibileet
g. Jyväskylän kyykkäturnaus
h. HV-mökki ja tutustumisauna
i. MM-kyykkä
j. Sitsit
k. Ynnän Appro
l. Muut

14. Sopo- ja Koposysteemit

15. Liikunta
a. liikuntavuoro
b. Muut

16. Haalarit

17. Sauna

18. Hankinnat
a. Toimistotarvikkeet ja muut juoksevat menot
b. Muut

19. META
20. Seuraava kokous
21. Kokouksen päättäminen