22.04.2024    
17:15 - 18:15

Kokous järjestetään maanantaina 22.4.2024. nanotalon kokous- ja saunatilassa (Survontie 9C) klo 17:15->. Kokouksessa tullaan käsittelemään mm. Ynnän säännöissä pykälän 18§ määräämät asiat.

Kokouksen jälkeen voit jäädä nauttimaan lämpimästä saunasta, lautapeleistä ja hyvästä seurasta.

Alla kokouksen Esityslista.

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
  pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 4. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus
 5. Esitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden
  myöntämisestä entiselle hallitukselle ja mahdollisille muille tilivelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

 

Liite 1: toiminnantarkastajien lausunta

 

The regular spring meeting of Ynnä will be held on April 22nd. 2024 at 17:15->. The meeting is at nanosauna (Survontie 9 C).