17.04.2020    
18:00 - 21:59

In English Below

Pitkästä aikaa päästään sitsaamaan, mutta tällä kertaa hieman eri tavalla kuin yleensä: Näille sitseille osallistutaan kotoa käsin, OPM-meiningillä! Teemana on tällä kertaa koronaerakko, joten voit pukeutua esim. maailmanlopun selviytyjäksi tai pelkästään kylpytakkiin, tai miten parhaaksi näetkään pukeutua pandemian jyllätessä ulkomaailmassa (pakko on kuitenkin pukeutua!). Avaa siis laulukirjasi, ota tarpeeksi juomaa laitteesi ääreen ja saavu sitsaamaan!

Koronaerakkositsit järjestetään tulevana perjantaina 17.4. kello 18:00 ja sitsipaikkana toimii Zoom. Ennakkoilmoittautumista ei ole – eikä näin ollen yhteistä ruokailuakaan – joten sinun täytyy vain ja ainoastaan saapua Zoomiin!

Käytännön infoa: Käytännön syistä näillä sitseillä on yksi toastmaster, joka jakaa puheenvuoroja ja huutaa laulunkulkua kontrolloivat huudot kuten ”mellan sup” ja ”tempo” – sitsaajien toiveiden mukaisesti. Toastmasteria avustavat co-hostit, jotka hiljentävät sitsejä häiritsevät sitsaajat. Järjestelyistä ja käytännöistä infotaan myös sitsien alussa.

TL;DR:

MITÄ? Koronaerakkositsit

MISSÄ? Zoomissa, huone 105! :D

MILLOIN? Perjantaina 17.4. klo 18:00 eteenpäin

MITÄ PÄÄLLE? Koronaerakkoasu

MIKSI? Koska sitsaaminen on kivaa!

==============================================================================

In English:

For the first time in a while, we get to sit down and sing drinking songs in a traditional sitsfest, but this time it’ll be slightly different: You can participate in this event from the comfort of your own home! This time the theme is ”Corona hermit”, so make sure to gear up as a post-apocalyptic survivor, dress up in a bathrobe, or however else you feel is good to dress while waiting a pandemic out (clothes are not optional though!). So open your songbook, grab enough drinks for the night, and come sit with us!

The event will be held on Friday 17th of April, 18:00 onwards on Zoom. There will be no advance registration, just show up!

Information on how the sitsfest will work in practice: We’ll have a single toastmaster who’ll be controlling the flow of the event and songs according to the wishes of the participants. There will also be a couple of cohosts who’ll assist the toastmaster by muting those participants who disturb the event. There’ll be further information at the start of the event.

Remember the event will be held in Finnish!

TL;DR: 

WHAT? Corona hermit sitsfest

WHERE? On Zoom, the room 105 :D

WHEN? Friday 17th of April, 18:00 onwards

WHAT TO WEAR? Corona hermit costumet

WHY? Because sitsfests are fun!