22.02.2024    
16:15 - 23:45

Bookings

Bookings closed

In English below

HUOM. Tapahtuman ilmoittautumiseen ja jatkoihin on tullut muutoksia 13.2. Luethan ohjeet tarkkaan ennen ilmoittautumista. The enrollment for the event and the afterparty have seen changes on 13.2. Please read the instructions on this page carefully.

Perinteinen Luonnontieteellinen Laskiainen järjestetään taas torstaina 22.2. Majakoskella. Tarjolla saunaa, paljua, poreammetta, beer pongia ja kyykkää. OPPM (= Oma Pullo ja Pyyhe Mukaan). Huomioikaa, että lasipulloja EI saa tuoda saunatiloihin, pukuhuoneisiin tai paljujen lähelle.

Saunavuorot:
Naiset: 17:30-18:30
Sekavuoro: 18:30-21:00
Miehet: 21:00-22:00

(saunavuorot koskevat kaikkia saunatiloja)

HUOM! Paljuissa on uimapukupakko ja sekavuorolla saunassa ei saa olla alasti, koskee myös läffää. Sopivia sauna-asuja ovat esim. uimapuku tai pyyhe (järkeä saa käyttää, esimerkiksi haalarit eivät ole sopiva asu).

Bussikuljetukset:

1. bussi: lähtö  16:30 & paluu 21:30
2. bussi: ja 3. bussi: lähtö 17:30 & paluu 22:30
4. bussi: ja 5. bussi: lähtö 18:30 & paluu 23:30

HUOM! Bussit lähtevät Agoralta ilmoitettuihin aikoihin. Ilmoittautumiset busseihin ovat sitovia, joten jos esimerkiksi saavut bussilla numero yksi, palaat myös takaisin bussilla numero yksi. Omalla autollakin saa tulla paikalle, mutta ostathan silti lipun itsellesi ja ilmoitat, että et tule bussilla!

Jatkot:

Rennon pöhinäillan jälkeen jatkamme bussilla keskustaan, ja tapahtuman viralliset jatkot ovat Londonissa. Laskiaismerkillä saat sisäänpääsyn Londoniin sekä narikan.

Osallistuminen:

Lippu tapahtumaan maksaa 15€, johon sisältyvät bussikuljetukset Majakoskelle ja takaisin, haalarimerkki ja sisäänpääsy sekä narikka jatkoille Londoniin. Ilmoittautuminen aukeaa 14.2. klo 12.00 Huomioithan ilmoittautumisen yhteydessä saunavuorot (esim. jos haluat naisten vuorolle, niin 1. bussi on paras jne.) Tämän lisäksi järjestäjät tulevat viimeisellä bussilla, joten viimeisellä bussilla tulevien osallistujien kannattaa varata tarpeeksi lämmintä vaatetta, jotta ulkona odottaminen tapahtumapaikan siivoamisen ajan ei ole ongelma.

Ongelmatilanteet ja yhdenvertaisuus:

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä: tapahtuma@ynna.fi

Yhdenvertaisuusvastaavina toimivat:

Ynnä: Sessi Hautala, hautasbs@jyu.fi

Radikaali: Sara Nikulainen, nikulasa@jyu.fi

Algo: Venla Veijalainen, venla.m.veijalainen@student.jyu.fi

Syrinx: Lotta Unnaslahti, lotta.a.e.unnaslahti@student.jyu.fi

Linkki: Pekka Pihlajamaa, pekka.pihlajamaa@linkkijkl.fi

 

TL;DR:

Mitä: Luonnontieteellinen laskiainen
Missä: Majakoskella
Milloin: Torstaina 22.2.
Mitä maksaa: 15€
Mitä mukaan: OPPM + uima-asu
Mitä päälle: Haalarit ja lämmintä vaatetta

======================================================

In English

Traditional Shrovetide of Natural Sciences will be held again on Thursday, February 22nd at Majakoski. Sauna, hot tub, jacuzzi, beer pong, and ”kyykkä” (a Finnish game) will be available. BYOBT (= Bring Your Own Bottle and Towel). Please note that glass bottles are NOT allowed in the sauna facilities, dressing rooms, or near the hot tubs.

Sauna shifts:
Women: 17:30-18:30
Mixed shift: 18:30-21:00
Men: 21:00-22:00

(sauna shifts apply to all sauna facilities)

NOTE! Swimsuits are mandatory in the hot tubs, and during the mixed shift in the sauna, nudity is not allowed, this also applies to the Löylyfunktio-sauna. Suitable sauna attire includes, for example, swimsuits or towels (use common sense, for example, overalls are not appropriate attire).

Bus transportation:

1st bus: departure 16:30 & return 21:30
2nd bus and 3rd bus: departure 17:30 & return 22:30
4th bus and 5th bus: departure 18:30 & return 23:30

NOTE! Buses depart from Agora at the indicated times. Registrations for buses are binding, so if you arrive by bus number one, you will also return by bus number one. You can also come by your own car, but please still buy a ticket for yourself and inform that you won’t be coming by bus!

Afterparty:

After a relaxed evening, we will continue by bus to the city center, and the official afterparty will be held at London. With the shrovetide-patch you gain access to London including the cloakroom cost.

Participation:

A ticket to the event costs 15€, which includes bus transportation to and from Majakoski, an overalls patch and entry and cloakroom for the afterparty at London. Registration opens on February 14th at 12:00. Please note sauna shifts when registering (e.g., if you want to go to the women’s shift, the 1st bus is the best option, etc.). In addition, the organizers will come with the last bus, so participants who arrive with the last bus should bring enough warm clothing to wait outside during the cleaning of the event venue.

Issues and equality:

In case of problems, contact: tapahtuma@ynna.fi

Equality representatives:

Ynnä: Sessi Hautala, hautasbs@jyu.fi

Radikaali: Sara Nikulainen, nikulasa@jyu.fi

Algo: Venla Veijalainen, venla.m.veijalainen@student.jyu.fi

Syrinx: Lotta Unnaslahti, lotta.a.e.unnaslahti@student.jyu.fi

Linkki: Pekka Pihlajamaa, pekka.pihlajamaa@linkkijkl.fi

TL;DR:
What:
Scientific Shrovetide
Where: Majakoski
When: Thursday, February 22nd
Cost: 15€
What to bring: BYOB + swimsuit
What to wear: Overalls and warm clothing

======================================================

Pelisäännöt // Registration rules:

 • ilmoittaudu ainoastaan yhteen bussiin (jos useammasta kannasta löytyy sama henkilö, poistetaan molemmat ilmoittautumiset)!
  • muista mihin bussiin ilmoittauduit!
 • bussiin ei pääse, jos et ole maksanut osallistumismaksua 3 vrk ennen tapahtumaa!
 • jos et peruuta ilmoittautumista 3 vrk ennen tapahtumaa, olet velvollinen maksamaan osallistumismaksun täysimääräisenä
 • YV-liput vain erikseen ilmoitetuille yhdenvertaisuusvastaaville
 • maksuohjeet tulevat sähköpostiisi, kun olet ilmoittautunut, mikäli et saa viestiä, niin laita sähköpostia: tapahtuma@ynna.fi
 • LIPPUJA EI VOIDA VAIHTAA AIKAISEMPAAN/MYÖHÄISEMPÄÄN BUSSIIN!

 

 • you can get only one ticket! (If your name is in more than one sheet, we will delete both of your registrations!)
  • remember which bus you are in!
 • you can’t get in the bus, if you haven’t paid at least 3 days before the event!
 • if you don’t cancel your registration 3 days before the event, you agree to pay the full price!
 • YV-tickets are only for designated people.
 • Payment instructions will be sent to your email once you have registered, if you do not receive the message, please send an email to tapahtumavastaava@ynna.fi
 • TICKETS CANNOT BE EXCHANGED FOR AN EARLIER/LATER BUS!

Ilmoittautuminen on suljettu. // Booking is closed