07.09.2023    
13:00 - 15:00

In English below

Hyvää alkavaa lukuvuotta ynnääjille sekä erityisesti uusille opiskelijoille!

Opintojen aloittamiseen liittyy paljon isoja muutoksia ja uusia tilanteita, jotka jännittävät aluksi. Omillaan asuminen, uuteen kaupunkiin tutustuminen ja kaupassa käyminen vaatii totuttelua ja luo arkeen uudenlaisia haasteita.

Näiden haasteiden ja ongelmien kanssa ei kannata jäädä yksin vaan voit aina pyytää apua ja neuvoja esimerkiksi sopoilta. Loistava tilaisuus kysyä ja saada vertaistukea mieltä painaviin pulmiin on sopokahveilla.

Syyskuun sopokahvit pidetään 5.9. klo 13-15 Origolla ja 7.9. klo 13-15 Potentiaalikuopalla. Aiheena on opintojen aloittamiseen liittyvät muutokset ja haasteet sekä ratkaisuideat, joiden avulla alku voisi sujua helpommin. Tapahtumassa on mahdollista myös sovittaa ja tilata haalareita! Tarjolla on tuttuun tapaan kahvia, teetä, jotain syötävää sekä hilpeää seuraa.

Nähdään sopokahveilla!

TL;DR

MITÄ? Syyskuun sopokahvit
MISSÄ? Potentiaalikuopalla
MILLOIN? Torstaina 7. syyskuuta klo 13-15
MIKSI? Koska opintojen aloittaminen on kivaa mutta jännittävää

===================================================================================

In English

Happy new semester to ynnaers and especially to the new students!

Starting your studies involves a lot of big changes and new situations, which are exciting at first. Living on your own, getting to know a new city and and going to a store takes getting used to and creates new challenges in everyday life.

You shouldn’t be alone with these challenges and problems, but you can always ask for help and advice, for example from social politics represantive. A great opportunity to ask questions and get peer support for mind-numbing puzzles is at sopokaffei.

The September sopocoffee will be held on 5.9. at 13-15 at Origo and 7.9. at 13-15 at Potentiaalikuoppa. The topic is the changes and challenges related to starting studies, as well as ideas that could help the beginning go more smoothly. It is also possible to fit and order overalls at the event! As usual, we offer coffee, tea, something to eat and cheerful company. See you with sopo coffees!

TL;DR

WHAT? The September sopocoffee
WHERE? At Potentiaalikuoppa
WHEN? On Thursday 5. September at 13-15
WHY? Because starting studies is nice but exciting