05.11.2019    
11:00 - 14:00

In English Below

Ynnä, Tiltti, Radikaali ja Syrinx järjestävät yhteiset vaalikahvit Ylistön ruokalan edessä tiistaina 5.11. klo 11-14! Vaalikahveissa on myös mahdollisuus tutustua matemaattis-luonnontieteellisten alojen ehdokkaisiin, joiden kautta MatLu-opiskelijoiden ääni kuuluu ylioppilaskunnan päätöksenteossa.

Miksi äänestää?
Edustajistovaaleissa äänestäminen on helppo tapa vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan ja opiskelijan arjen sujumiseen. Äänioikeuden käyttö on tärkeää, jotta JYY tekee niitä asioita, joista on hyötyä sinulle ja koko jäsenistölle.

Mitä?
JYYn edustajistovaalit

Milloin?
Varsinaiset vaalipäivät 4.11.-6.11.

Mikä ihmeen edustajisto?
Edustajisto eli edari on ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä demokraattisesti valittava opiskelijoista koostuva elin.

Miten äänestää?
Äänestäminen toteutetaan sähköisesti, joten voit äänestää milloin haluat, missä haluat ja miltä laitteelta haluat. Äänestysjärjestelmä on auki klo 8-20 välisenä aikana ja löytyy osoitteesta https://vaalit.trevea.fi/jyyedari2019/voting/login.do.

==============================================================================================
In English:

Ynnä, Tiltti, Radikaali, and Syrinx are organising an election coffee hour on Tuesday 5.11. from 11 am to 2 pm in front of the Ylistö restaurant! You have the opportunity to talk to the natural science students who are running for JYY Council of Representatives.

Why vote?
Voting in the JYY Council of Representatives Election is an easy way to influence the actions of JYY and the everyday life of students. Using your right to vote is important, because JYY’s decisions affect all members of the student union.

What?
JYY Council of Representatives Election

When?
Election days 4.11.-6.11.

Council of Representatives?
Council of Representatives consists of democratically elected student members that have highest quorum in the JYY Student Union.

How to vote?
The voting will be held electrically so it is easy to vote wherever, with whatever device you use. The voting system is open from 8 am to 8 pm on each election day. The voting is located in https://vaalit.trevea.fi/jyyedari2019/voting/login.do.