16.11.2017    
Koko päivä

Where

Nanosauna
Survontie 9 C, Jyväskylä

Vuoden 2017 sääntömääräinen syyskokous järjestetään perinteisiin nojaten saunan ja syömisen merkeissä. Tarjolla on runsaasti Ynnän tarjoamaa pitsaa ja pientä syötävää sekä suunkostukkeeksi boolia ja muuta virvoketta. Menoa voi tulla ihmettelemään klo 16.30 alkaen ja kokoustamaan ruvetaan klo 17.15. Kokouksen jälkeen sauna on lämmin, ja keskiyöhön mennessä siirrytään saunalta keskustaan 3MIOiden vilskeeseen! Paikalle kannattaa tulla erityisesti silloin, jos olet kiinnostunut osallistumaan hallitustoimintaan ensi vuonna, mutta läsnäolo ei missään nimessä velvoita mihinkään. OPPM!

Kokous pidetään torstaina 16.11. klo 17.15 alkaen NanoScience Centerin 3. kerroksen sauna- ja kokoustiloissa, tuttavallisemmin Nanosaunalla. Kokouksessa valitaan hallitus kaudelle 2018, vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä ylimääräisenä asiana muokataan Ynnän perinneohjesääntöä ja nimetään mahdolliset uudet kunniamaininnan tai -jäsenyyden saajat. Kokouksen materiaalit löytyvät linkkeinä esityslistan jälkeen.

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 4. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
 5. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut jäsenet seuraavalle vuodelle
 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
 8. Vahvistetaan Ynnä ry:n perinneohjesääntö
 9. Kunniamaininnat ja -jäsenet
 10. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

19§ Kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista liitteineen on toimitettava vähintään viikkoa aikaisemmin yhdistyksen jäsenistön sähköpostilistalle sekä yhdistyksen www-sivuille.

20§ Äänivaltaisuus ja puheoikeus kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puheoikeus. Kokous voi myöntää puheoikeuden myös muille henkilöille.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Talousarvio vuodelle 2018