31.03.2023    
14:15 - 16:00

Ynnälle on jätetty vaatimus järjestää ylimääräinen yhdistyksen kokous aiheista ”Ynnän maksamattomat kulukorvaukset” ja ”katsaus reaaliaikaisesta rahatilanteesta”. Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään 31.3.2023. Klo 14.15 alkaen Jyväskylän Yliopiston Mattilanniemen kampuksella osoitteessa Ahlmaninkatu 2, 40100 Jyväskylä tilassa MaA 102. Yhdistyksen kokoukseen ei voi osallistua etäyhteydellä eikä kokouksessa ole pitsaa tarjolla.

Kokouksessa ovat äänivaltaisia yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puheoikeus. Kokous voi myöntää puheoikeuden myös muille henkilöille. Jäsenyys tarkastetaan kokouksen alussa, mutta tämä ei vaadi osallistujilta mitään toimenpiteitä.

Alta löytyy kokouksen asialista.

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Kokousvirkailijoiden valinta
  4. Ynnän maksamattomat kulukorvaukset
  5. Katsaus reaaliaikaisesta rahatilanteesta
  6. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat
  7. Kokouksen päättäminen