24.04.2019    
17:00 - 20:00

**This event will be held in Finnish**

Tervetuloa Ynnä ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Paikkana toimii Nanosaunan kokoustilassa, Nanoscience Center, Survontie 9C, ylin kerros. Kokous alkaa 17:30 ja kokouksessa tullaan käsittelemään Ynnän säännöissä § 18 määräämät asiat. Paikalle voi tulla 17:00 alkaen. Tarjolla on myös runsaasti syötävää pitsan muodossa kuin myös jonkin verran virvokkeita.

Keskeisinä asioina ovat siis vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen, vuoden 2018 hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen sekä uuden talousarvion vahvistaminen vuodelle 2019.

Esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  4. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus
  5. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä entiselle hallitukselle ja mahdollisille muille tilivelvollisille
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  8. Kokouksen päättäminen

Liite1: Toimintakertomus 2018
Liite2: Tilinpäätös2018
Liite3: Talousarvio 2019, halllituksen ehdotus 24.4.