29.04.2022    
17:00 - 20:00

**This event will be held in Finnish**

Tervetuloa Ynnä ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Paikkana toimii Nanotalon kokous– ja saunatilat, Nanoscience Center, Survontie 9C, ylin kerros. Kokous alkaa perjantaina 29.4. klo 17:00 ja kokouksessa tullaan käsittelemään Ynnän säännöissä § 18 määräämät asiat. Paikalle voi tulla 16:30 alkaen. Tarjolla on myös runsaasti syötävää pitsan muodossa kuin myös jonkin verran virvokkeita.

Keskeisinä asioina ovat siis vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen, vuoden 2021 hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen.

Esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  4. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus
  5. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä entiselle hallitukselle ja mahdollisille muille tilivelvollisille
  7. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat
  8. Kokouksen päättäminen

 

Liite1: Toimintakertomus 2021
Liite2: Tilinpäätös 2021
Liite3: Toiminnantarkastajien lausunto