27.04.2021    
17:00 - 18:00

Tervetuloa Ynnä ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

 

Kokouspaikkana toimii varapuheenjohtajan asunto, osoite on Survontie 46 A 40. Yhdistyksen sääntömuutos on kuitenkin mahdollistanut etäosallistumisen yhdistyksen kokouksiin ja yhdistyksen hallituksen päätöksellä kokouksessaan 6/21 etäosallistuminen sääntömääräiseen kevätkokoukseen on sallittua. Pyydämmekin teitä siis ottamaan osaa kokoukseen etäyhteydellä, jos suinkin vain mahdollista. Etäosallistuminen tapahtuu Teams-palvelun kautta. Teams-huoneen linkki.
Kokouksen ajankohta on tiistai 27.4. ja kokous alkaa 17:00. Kokouksessa tullaan käsittelemään Ynnän säännöissä §18 määräämät asiat.
Kokouksen keskeisinä asioina ovat vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle. Tämän lisäksi hyväksytään ympäristöstrategia.
Esityslista:
  1. Kokouksen avaus
  2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)  pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  4. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus
  5. Esitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä entiselle hallitukselle ja mahdollisille muille tilivelvollisille
  7. Esitellään ja hyväksytään ympäristöstrategia
  8. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat
  9. Kokouksen päättäminen

 

Liite 1: Toimintakertomus 2020

Liite 2: Tilinpäätös 2020

Liite 3: Toiminnantarkastajien lausunto