28.11.2023    
17:15 - 22:00

Tervetuloa Ynnän syyskokoukseen!

Syyskokous pidetään ti 28.11. Kokouspaikkana toimii Metalli 74 kokoushuoneisto, Kalevankatu 4, 40100 Jyväskylä, 3:s kerros. Kokous alkaa klo 17.15 ja paikalle pääsee noin 17.00 alkaen.

Kokouksessa ovat äänivaltaisia yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puheoikeus. Kokous voi myöntää puheoikeuden myös muille henkilöille. Jäsenyys tarkastetaan kokouksen alussa, mutta tämä ei vaadi osallistujilta mitään toimenpiteitä.

Jos sinulla on kysymyksiä kokouksen kulusta tai muihin kokoukseen liittyvistä asioista, niin ota yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan (puheenjohtaja@ynna.fi, telegram @jjknnn).

Kokouksen esityslista liitteineen

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.

4. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle

5. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024

Hallituksen pohjaesitys:

Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024 liitteen 1 mukaisesti

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2024 liitteen 2 mukaisesti.

6. Käsitellään hallituksen pohjaesitys yhdistyksen sääntöjen sekä perinneohjesäännön muuttamisesta
Hallituksen pohjaesitys:
Hyväksytään yhdistyksen sääntömuutos liitteen 3 mukaisesti

Hyväksytään perinneohjesäännön muutos liitteen 4 mukaisesti

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tapahtumakoordinaattori ja muut jäsenet vuodelle 2024

8. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa vuodelle 2024

9. Hallituksen vastaukset syyskokouksen 2022 ponsiin

10. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat

11. Kokouksen päättäminen

Liite 1: Hallituksen pohjaesitys toimintasuunnitelmasta vuodelle 2024
Toimintasuunnitelma 2024, hallituksen pohjaesitys

Liite 2: Hallituksen pohjaesitys talousarviosta vuodelle 2024
Talousarvio 2024, hallituksen pohjaesitys

Liite 3: Hallituksen pohjaesitys yhdistyksen sääntömuutoksesta
Yhdistyksen säännöt, hallituksen pohjaesitys
Liite 4: Hallituksen pohjaesitys yhdistyksen perinneohjesääntömuutoksesta

Perinneohjesääntömuutos, hallituksen pohjaesitys