18.10.2022    
Koko päivä

Tervetuloa Ynnä ry:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen!

 

Kokouspaikkana toimii Koas Meeting Roomin Kabinetti osoitteessa Kauppakatu 11a (kulku Kauppakadun puolelta). Yhdistyksen sääntömuutos on kuitenkin mahdollistanut etäosallistumisen yhdistyksen kokouksiin ja yhdistyksen hallituksen päätöksellä sähköpostiäänestyksessä 11.10. etäosallistuminen tähän ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on sallittua. Pyydämmekin teitä siis ottamaan osaa kokoukseen etäyhteydellä, jos suinkin vain mahdollista. Etäosallistuminen tapahtuu Teams-palvelun kautta. Teams-huoneen linkki.
Kokouksen ajankohta on tiistaina 18.10. ja kokous alkaa klo 17:00.

Kokouksessa ovat äänivaltaisia yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puheoikeus. Kokous voi myöntää puheoikeuden myös muille henkilöille. Jäsenyys tarkastetaan kokouksen alussa, mutta tämä ei vaadi osallistujilta mitään toimenpiteitä.

 

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys vuoden 2022 talousarvion muutoksesta, jossa arvioituja kahvikuluja sekä hankintamenoja on nostettu. Muutosehdotukset voi lukea liitteestä 1.

 

Esityslista:
  1. Kokouksen avaus
  2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)  pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  4. Päätetään vuoden 2022 talousarvion muutosehdotuksen hyväksymisestä
  5. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat
  6. Kokouksen päättäminen

 

 

Jos heräsi kysymyksiä liittyen kokoukseen, etäosallistumiseen tai mihin vaan, niin laita sähköpostia osoitteeseen: puheenjohtaja@ynna.fi.