14.03.2022    
Koko päivä

Tervetuloa Ynnä ry:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen!

 

Kokouspaikkana toimii Koas Hospan Lounge, osoite on Kauppakatu 11a ja Hospa Lounge sijaitsee B-rapun kellarissa. Yhdistyksen sääntömuutos on kuitenkin mahdollistanut etäosallistumisen yhdistyksen kokouksiin ja yhdistyksen hallituksen päätöksellä sähköpostiäänestyksessä 7.3. etäosallistuminen tähän ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on sallittua. Pyydämmekin teitä siis ottamaan osaa kokoukseen etäyhteydellä, jos suinkin vain mahdollista. Etäosallistuminen tapahtuu Teams-palvelun kautta. Teams-huoneen linkki.
Kokouksen ajankohta on maanantai 14.3. ja kokous alkaa klo 17:15.

Kokouksessa ovat äänivaltaisia yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puheoikeus. Kokous voi myöntää puheoikeuden myös muille henkilöille. Jäsenyys tarkastetaan kokouksen alussa, mutta tämä ei vaadi osallistujilta mitään toimenpiteitä.

 

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen perinneohjesääntöjen muutoksesta sekä vuoden 2022 talousarvion muutoksista. Muutosehdotukset voi lukea liitteestä 1. Muutokset nykyisiin perinneohjesääntöihin on värikoodattu; punainen väri on poisto, vihreä väri on lisäys, sininen väri on muutos. Lisäksi käsitellään hallituksen esitys vuoden 2022 talousarvion muutoksesta, jossa vuosijuhlien arvioituja menoja sekä tuloja on nostettu. Muutosehdotukset voi lukea liitteestä 2.

 

Asialista:
  1. Kokouksen avaus
  2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)  pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  4. Päätetään perinneohjesääntömuutosehdotuksen hyväksymisestä
  5. Päätetään vuoden 2022 talousarvion muutosehdotuksen hyväksymisestä
  6. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat
  7. Kokouksen päättäminen

 

 

Jos heräsi kysymyksiä liittyen kokoukseen, etäosallistumiseen tai mihin vaan, niin laita sähköpostia osoitteeseen: puheenjohtaja@ynna.fi.