21.04.2023    
Koko päivä

In English below

**Teaching only held in Finnish**

 

Vapun tapahtumat alkaa tässä rullaamaan käyntiin ja yksi niistä on Syrinxin JM-kyykkä mestareiden sekä tapsatiimin järjestämä VappuKyykkä! Tämä tapahtuu perjantaina 21.4. Mattilanniemen kampuksen parkkipaikalla. Tapahtuma on jaettu kahteen osaan jotka ovat opetus ja turnaus! Kaikki ainejärjestöt ovat tervetulleita osallistumaan tai vain katselemaan/kannustamaan sekä opetukseen että turnaukseen!

Opetus: Opetus kyykän hauskaan maailmaan alkaa klo. 14.00. Tämä sisältää sääntöjen sekä pelinkulun läpikäymisen. Lisäksi käymme läpi heittotekniikoita joista kaikille löytyy varmasti itselleen sopiva. Näitä tekniikoita pääsee myös kokeilemaan heittämällä leikkimielisissä tilanteissa ilman häviämisen tai voittamisen paineita. Opetus kestää n. yhden tunnin ja on kaikille osallistujille ilmainen.

Turnaus: Opetuksen jälkeen alkaa VappuKyykkä-turnaus noin klo. 15.00. Turnaus järjestetään kunhan saadaan 8 joukkuetta kasaan ja maksimissaan joukkueita otetaan mukaan 16 kappaletta. Joukkueeseen tarvitaan 4 tyyppiä joten ota kaverit mukaan, keksi joku luova tiiminimi ja ehkä jopa yhteisasu sekä ilmesty paikalle haastamaan ensimmäisen VappuKyykän mestaruudesta! Turnauksen osallistumismaksu joukkueelta on vain 8€.

Turnauksessa noudatetaan MM-kyykän sääntöjä jotka löytyy täältä: http://www.kyykka.fi/säännöt

Ilmoittautuminen turnaukseen alla(aukeaa 14.4. Klo. 12): https://forms.gle/ynbno9EiXDyowVr16

TLDR;
MITÄ: VappuKyykkä-turnaus
MILLOIN: perjantaina 21.4. klo 14->
MISSÄ: Mattilanniemen parkkipaikalla

==============================================================================================

In English

 

The May Day events are startin and one of them is the VappuKyykkä organized by Syrinx’s JM-Kyykkä winners and our event team! This will happen on Friday 21.4. in the parking lot of the Mattilanniemi campus. The event is divided into two parts, which are teaching and tournament! All organizations are welcome to participate or just watch/encourage both the teaching and the tournament!

Teaching: Teaching of the fun world of Kyykkä starts at 14:00. This includes going through the rules and gameplay. In addition, we will go through throwing techniques, of which everyone is sure to find something that suits them. You can also try these techniques by throwing in playful situations without the pressure of losing or winning. The lesson lasts about an hour and is free for all participants.

Tournament: After the lesson, the VappuKyykkä tournament starts around 15.00. The tournament will be organized as long as 8 teams can be gathered and a maximum of 16 teams will be included. The team needs 4 people, so bring your friends, come up with a creative team name and maybe even a team outfit, and show up to challenge for the championship of the first VappuKyykkä! The tournament participation fee per team is only €8.

The tournament follows the rules of the MM-Kyykkä, which can be found here: https://kyykka.fi/ise

The link for the registration for the tournament below (opens 14.4. at 12:00): https://forms.gle/ynbno9EiXDyowVr16

TLDR;
WHAT: VappuKyykkä tournament
WHEN: Friday 21.4. 2pm forwardds
WHERE: at Mattilanniemen parking lot