Ynnä on perustettu 31.1.1966 ja se on rekisteröity yhdistykseksi 8.6.1968.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston fysiikan, matematiikan ja tilastotieteen sekä tietotekniikan laitosten opiskelijain yhdyssiteenä, tukea heidän opintojaan, harrastuksiaan ja ammatillisia sekä sosiaalisia pyrkimyksiään, lisätä heidän yhteiskunnallista aktiivisuuttaan sekä valvoa ja huolehtia opiskelijajäsenten perusoikeuksista.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, joka valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Jäsenrekisteriseloste

Muut rekisterit