**In English below**

Jos sääntöjä ei noudateta, niin sinut voidaan poistaa tapahtumasta. Sääntöjen toistuvasta rikkomisesta hallitus voi kieltää henkilöä osallistumasta Ynnän järjestämiin tapahtumiin.

Jos havaitset sääntöjen rikkomista tai muuta epäasiallista käytöstä, niin ole yhteydessä matalalla kynnyksellä tapahtuman yhdenvertaisuusvastaavaan tai muuhun paikalla olevaan hallituslaiseen.

 

Tapahtumasäännöt

 1. Nämä säännöt koskevat kaikkia tapahtumia. Säännöistä poikkeavat tilanteet mainitaan aina tapahtumakuvauksessa.
 2. Ynnän järjestämiin tapahtumiin osallistutaan omalla vastuulla. 
 3. Tapahtuman järjestäjä ei ole vastuussa tapahtuman aikana sattuneista tapaturmista, henkilökohtaisten esineiden häviämisestä tai niiden hajoamisesta. 
 4. Ynnällä on oikeus periä vahingosta aiheutuneita kuluja vahingon aiheuttajalta.
 5. Löytötavaroita voi kysellä hallitukselta esim. sähköpostitse seuraavan lukukauden loppuun asti.
 6. Ynnän kaikissa tapahtumissa noudatetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja  JYYn turvallisemman tilan periaatteita.
 7. Ynnän tapahtumat ovat vain täysi-ikäisille Ynnän jäsenille, ellei toisin mainita.
 8. Ilmoittautumalla sitoudut maksamaan osallistumismaksun eräpäivään mennessä.
 9. Maksun eräpäivä on, jos ei toisin ole mainittu, kolme (3) arkipäivää ennen tapahtumaa.
 10. Jos maksu ei ole kirjautunut tilille kahden (2) viikon (14 vuorokautta) kuluessa eräpäivästä, lähetetään siitä muistutus. Maksumuistutuksesta peritään viiden (5) euron (€) lisämaksu.
 11. Osallistumisen voi perua veloituksetta ennen ilmoitettua päivää. Jos erillistä päivää ei ole ilmoitettu, niin ilmoittautumisen katsotaan muuttuvan sitovaksi kymmenen (10) vuorokautta ennen tapahtumaa.
 12. Sitovan ilmoittautumisen peruutuksessa voi saada rahansa takaisin jos, ja vain jos varasijalta on mahdollista ottaa toinen osallistuja mukaan tapahtumaan.
 13. Ostettuja lippuja voi myydä eteenpäin vain henkilöille, joilla on oikeus osallistua tapahtumaan. Lipun jälleenmyynti ei saa tuottaa voittoa.
 14. Muutoksista ja peruutuksista tulee ilmoittaa järjestäjälle ensisijaisesti sähköpostitse tapahtumavastaaville.

Näiden yleisten tapahtumasääntöjen lisäksi on olemassa myös lisäsääntöjä tietyille tapahtumatyypeille.

 

Saunatapahtumien pelisäännöt

 1. Vuorot: Yleisesti ottaen joka tapahtumassa on naisten ja miesten vuorot, ja sekavuoro. Vuorojen kellonajat kerrotaan tapahtuman kuvauksessa, heti tapahtuman aluksi sekä aina, kun uusi vuoro alkaa. Vuorojen järjestys vaihtelee eri tapahtumissa. Sovelletaan Läffään tapahtumakohtaisesti. 
 2. Alastomuus: Ellei toisin mainita, saunaan voi pukeutua haluamallaan tavalla tai olla pukeutumatta. Sauna-, ja pukuhuonetilojen ulkopuolella ei saa olla alasti. Paljuissa pitää olla uimapuku. Lähtökohtaisesti Läffässä on aina uimapukupakko.
 3. Pukuhuoneet: Pukeutumisrauhaa tulee aina kunnioittaa. Jos on mahdollista järjestää erilliset pukuhuoneet, niin ne ovat erilliset koko tapahtuman ajan. 
 4. Käytös: Käyttäydytään kivasti ja otetaan muut saunojat huomioon, mm. löylynheiton suhteen.
 5. Turvallisuus: Sauna- ja pukuhuonetiloihin ei saa viedä lasipulloja, ja siellä täytyy käyttäytyä rauhallisesti itseään tai muita vaarantamatta.

Sitsien säännöt

 1. Sitseille tulee pukeutua teeman mukaisella tavalla.
 2. Sitseiltä ei myöhästytä.
 3. Sitseillä Toastmasterin sana on laki. Toastmasterin vaatiessa huomiota, kaikki hiljenevät kuuntelemaan hänen antamiaan ohjeita, joita juhlijoiden tulee noudattaa tinkimättömästi.
 4. Toastmastereiden vallassa ovat periodien aloitukset ja lopetukset, tauot sekä ruokailu. Sitsiväen on oltava ajoissa takaisin omalla paikallaan tauon päättyessä. Tauoilla Toastmastereille voi myös esittää pyyntöjä laulujen tai illan kulun suhteen.
 5. Vain WC:ssä on sallittua käydä myös periodin aikana, mutta laulun aikana ei ole soveliasta poistua tai palata paikalleen. 
 6. Sitseillä kaikkien tulee käyttäytyä kohteliaasti erityisesti omaa pöytäseuruettaan kohtaan eikä saa häiritä muiden sitsaamista. Esimerkiksi puhelimen käyttö on kielletty taukojen ulkopuolella.
 7. Sitseillä suosionosoituksia ei anneta käsiä yhteen taputtamalla. Suosionosoituksia voi antaa hakkaamalla kämmeniä pöytään kohtuullisella voimakkuudella.
 8. Skoolaus sujuu seuraavaan tapaan: ensin vasemmalle etuviistoon, sitten oikealle etuviistoon ja lopuksi suoraan eteen. Skoolatessa katsotaan silmiin ja laseja ei kilistetä.
 9. Jos sitseillä kajahtaa sinua koskeva haaste, tapana on nousta seisomaan ja esittää laulu.
 10. Sääntöjen rikkomisesta seuraa ankaria rangaistuksia.

Sitsien säännöistä ja käytänteistä lisää täällä: https://ynna.fi/toiminta/sitsiohjesaanto/

 

============== IN ENGLISH ================

Cancellation policy and rules of events

If these rules are not followed, the participant may be removed from the event. The board may prohibit an individual from participating in events organised by Ynnä for the repeated violation of these rules.

Rules of events

 1. These rules apply to all events. Situations differing from the rules are always mentioned in the description of the event.
 2. Participation in events organised by Ynnä is always at one’s own risk.
 3. The event organiser is not responsible for any injuries or the loss or breaking of personal belongings during our events.
 4. Ynnä has the right to charge expenses caused by damages from the individual who caused said damages.
 5. Inquiries for lost and found items can be submitted to the board for example via email until the end of the next semester.
 6. The plan for equality and parity (at the moment only in finnish) and JYY’s guidelines for a safe space (also only in finnish) are being followed in all of Ynnä’s events.
 7. Ynnä’s events are for adults only unless stated otherwise.
 8. By enrolling, you commit to paying the entry fee by the due date. 
 9. The entry fee due date is three (3) weekdays before the event unless stated otherwise.
 10. If the payment has not been registered to the account within two (2) weeks (14 days) from the due date, a reminder will be sent. An additional fee of five (5) euros (€) will be charged for the payment reminder.
 11. You may cancel your participation free of charge before the announced date. If a date has not been given, your participation becomes binding ten (10) days before the event.
 12. When cancelling a binding registration, you are eligible to receive full compensation if and only if a waitlisted person is able to take your place. 
 13. Purchased tickets can only be resold to people who have the right to participate in the event. Reselling tickets must not yield profit.
 14. Event organisers must be notified of changes and cancellations primarily by email.

In addition to these general rules for events, there are also additional rules for certain event types.

 

Rules for events including a sauna

 1. Turns: generally, every event has turns for men and women as well as a mixed turn. The schedule for the turns is disclosed in the description of the event, right at the beginning of the event and always at the beginning of a new turn. The order of turns varies in different events. This is applied to Läffä on a case-by-case basis.
 2. Nudity: Unless stated otherwise, everyone can choose their apparel to the sauna the way they wish. Nudity is forbidden outside of the sauna and the changing rooms. Wearing a swimsuit is mandatory in the jacuzzis. Essentially, wearing a swimsuit is always required in Läffä. 
 3. Changing rooms: everyone has the right to change their clothes in peace, and this must be respected at all times. If it is possible to organise separate changing rooms, they will remain separate for the whole event.
 4. Behaviour: behave respectfully and take each other into consideration.
 5. Safety: glass bottles are not allowed in the sauna or in the changing rooms, and you must behave calmly without endangering yourself or others.

Rules for sitsfests

 1. Participants must dress according to the sitsfest’s theme.
 2. Participants must not be late from the sitsfest.
 3. At the sitsfest, the Toastmaster’s word is law. When the Toastmaster demands attention, everyone must fall silent to listen to their instructions, which the celebrants must follow without compromise. 
 4. Toastmasters are in charge of starting and ending periods, breaks and mealtime. Participants must be back at their places on time at the end of a break. During breaks, you can also make requests to the Toastmasters regarding the songs or the course of the evening.
 5. You are allowed to only go to the toilet during a period, but it is not appropriate to leave or return to your seat during a song.
 6. At a sitsfest, everyone must behave politely especially towards their own table party, and must not disturb others. For example, it is forbidden to use the phone outside of breaks.
 7. At a sitsfest, a round of applause is not given by clapping hands. Applause can be given by pounding your palms on the table with moderate intensity.
 8. Raising a toast goes as follows: first diagonally to the left, then diagonally to the right and finally straight ahead. While raising a toast, look each other in the eye, and do not clink your glasses against one another.
 9. If there is a challenge that concerns you during a sitsfest, it is customary to stand up and perform a song.
 10. Violation of the rules will result in severe penalties.

More information about sitsfests’ rules and guidelines here: https://ynna.fi/toiminta/sitsiohjesaanto/(only in finnish)