Mikä ihmeen yhdenvertaisuusvastaava?

Yhdenvertaisuusvastaava on Ynnän tapahtumissa henkilö, johon voi ottaa yhteyttä tai jota voi lähestyä hyvin matalalla kynnyksellä ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana tai sen jälkeen, jos mikään tapahtumassa mietityttää tai huolestuttaa. Toivomme, että yhteyttä otetaan erityisesti silloin, kun havaitsee tai kokee häirintää tai kiusaamista.

Missä yhdenvertaisuusvastaavia on?

Yhdenvertaisuusvastaavia on sekä Ynnän omissa että muiden järjestöjen kanssa järjestettävissä tapahtumissa. Yhdenvertaisuusvastaavia voi olla tapahtumassa yksi tai useampi. 

Nettisivuilla saatetaan ilmoittaa, kuinka kauan yhdenvertaisuusvastaava on vastuussa, mikäli hän ei ole vastuussa koko tapahtuman ajan. Baarissa jatkoilla yhdenvertaisuusvastaavaa ei sinänsä ole, mutta tällöin voi olla yhteydessä paikalla oleviin hallituslaisiin tai baarin työntekijöihin. Ensisijaisesti baarissa vastuussa ovat baarin omat työntekijät, eikä hallitus voi esimerkiksi poistaa ketään. 

Mistä tiedän kuka on yhdenvertaisuusvastaavana?

Yhdenvertaisuusvastaavan yhteystiedot kerrotaan tapahtuman kuvauksessa. Jos tapahtumaan ei ole nimetty yhdenvertaisuusvastaavaa, voi lähestyä ketä tahansa hallituslaista. Jos koko hallitus on merkitty yhdenvertaisuusvastaavaksi, voit tapahtuman ulkopuolella olla yhteydessä sopovastaaviin.

Missä tilanteissa voi ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvastaavaan?

Yhteyttä voi ottaa mistä tahansa mieltä painavasta tapahtumaan liittyvästä asiasta, kuten esteettömyydestä, häirinnästä, kiusaamisesta tai tapahtuman järjestelyistä.

Miten voin ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvastaavaan?

Tapahtuman aikana voit tulla keskustelemaan yhdenvertaisuusvastaavan kanssa suoraan mihin tahansa aikaan. Muulloin voit laittaa sähköpostia osoitteeseen, joka löytyy tapahtuman sivulta. Anonyymisti voi ottaa yhteyttä Ynnän sivujen Ota yhteyttä -osion alta.

Miten tunnistan yhdenvertaisuusvastaavan tapahtumassa? 

Tapahtuman alussa yhdenvertaisuusvastaava esittelee itsensä. Yhdenvertaisuusvastaavan tunnistaa myös yhdenvertaisuusvastaavan pinssistä. Lisäksi hallituslaisten kuvat löytyvät myös Ynnän sivuilta nimien kera.

Miten yhdenvertaisuusvastaava toimii?

Yhdenvertaisuusvastaavalle voi kertoa tilanteesta ja omasta olosta. Hän voi puuttua tilanteeseen, mikäli sitä toivotaan, mutta hänelle voi myös vain kertoa omista ajatuksistansa. Tarvittaessa hän voi ohjata eteenpäin. Yhdenvertaisuusvastaavalla on vaitiolovelvollisuus, joten hän ei kerro tilanteista eteenpäin. Harkintaansa käyttäen hän voi kuitenkin pyytää lupaa tilanteen jakamiseen esimerkiksi muiden hallituslaisten kanssa.

Kuulin tilanteesta, mutta hallitus ei toiminut tilanteessa mitenkään. Miksei? 

Tilanteet ovat monesti arkaluontoisia emmekä halua asianomaisten yksityisyyden vuoksi tehdä tilanteista tai niiden ratkaisuista isompaa numeroa. Se ettei ole nähnyt tai kuullut hallituksen puuttuneen tilanteeseen, ei siis tarkoita, että hallitus ei olisi toiminut millään tavalla; puuttuminen on vain tapahtunut yksityisesti ulkopuolisten silmien ulottumattomissa. Asianomaisten yksityisyyden vuoksi toivoisimme myöskin, ettei tilanteista lähdettäisi juoruamaan eteenpäin. Jos kokee tarvetta keskusteluun, voi olla yhteydessä yhdenvertaisuusvastaavaan tai sopovastaaviin.

Mihin voi olla yhteydessä, kun on kokenut häirintää?

 • Tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava
 • Sopovastaavat
 • Jyyn häirintäyhdyshenkilöt
 • Yliopiston hyvikset
 • Oppilaitospappi
 • YTHS
 • Kriisikeskus Mobile
 • Mieli ry:n kriisipuhelin
 • Raiskauskriisikeskus Tukinainen
 • Naisten linja
 • Poikien puhelin
 • Poliisi
 • Oikeusapuohjaus
 • Rikosuhripäivystys