23.06.2020    
18:15 - 20:15
Tervetuloa Ynnä ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Kokouspaikkana toimii puheenjohtajan asunto, osoite on Puistokatu 5 A 14. Kokous alkaa 18.15. ja kokouksessa tullaan käsittelemään Ynnän säännöissä §18 määräämät asiat.
Eduskunta on 30.4. hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista. Seuraava muutos on meille olennainen: ”Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä”.
Näin ollen yhdistyksen hallituksen päätöksellä kokouksessaan 11/20 etäosallistuminen sääntömääräiseen kevätkokoukseen on sallittua. Pyydämme teitä ottamaan osaa kokoukseen mieluiten etäyhteydellä, jos suinkin vain mahdollista. 
 
Etäosallistuminen tapahtuu Teams-palvelun kautta. Teams-huoneen linkki.
Kokouksen keskeisinä asioina ovat vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle.
Esityslista:
  1. Kokouksen avaus
  2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)  pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  4. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus
  5. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä entiselle hallitukselle ja mahdollisille muille tilivelvollisille
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  8. Kokouksen päättäminen

Liite 1: Toimintakertomus 2019