22.11.2022    
17:00 - 23:00

Vuoden 2022 sääntömääräinen syyskokous järjestetään perinteisiin nojaten saunan ja syömisen merkeissä. Tarjolla on runsaasti Ynnän tarjoamaa pitsaa ja pientä syötävää sekä suunkostukkeeksi boolia ja muuta virvoketta. Menoa voi tulla ihmettelemään klo 16.30 alkaen ja kokoustamaan ruvetaan klo 17.00. Kokouksen jälkeen sauna on lämmin! Paikalle kannattaa tulla erityisesti silloin, jos olet kiinnostunut osallistumaan hallitustoimintaan ensi vuonna, mutta läsnäolo ei missään nimessä velvoita mihinkään. OPPM!

Kokous pidetään tiistaina 22.11. klo 17.00 alkaen NanoScience Centerin 3. kerroksen sauna- ja kokoustiloissa, tuttavallisemmin Nanosaunalla. Kokouksessa valitaan hallitus kaudelle 2023, vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä nimetään mahdolliset uudet kunniamaininnan tai -jäsenyyden saajat. Kokouksen materiaalit löytyvät linkkeinä esityslistan jälkeen.

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 4. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
 5. Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tapahtumakoordinaattori ja muut jäsenet seuraavalle vuodelle
 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
 8. Hallituksen vastaukset syyskokouksen 2021 ja kevätkokouksen 2022 ponsiin
 9. Ynnän merkit ja kunniakirjat
 10. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

19§ Kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista liitteineen on toimitettava vähintään viikkoa aikaisemmin yhdistyksen jäsenistön sähköpostilistalle sekä yhdistyksen www-sivuille.

20§ Äänivaltaisuus ja puheoikeus kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puheoikeus. Kokous voi myöntää puheoikeuden myös muille henkilöille.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Talousarvio vuodelle 2023